Księgi wieczyste, Zagórz, ul. Batorego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Zagórz, ul. Batorego 8 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/9
Zagórz, ul. Batorego 41 brak lokali KS1S/xxxxxxxx/8
Zagórz, ul. Batorego 97 7 lokali KS1S/xxxxxxxx/4
Zagórz, ul. Batorego 103 11 lokali KS1S/xxxxxxxx/0
Zagórz, ul. Batorego 111 3 lokali KS1S/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.