Księgi wieczyste, Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 1 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/0
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 3 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/6
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 5 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/2
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 6 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/7
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 7 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/3
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 8 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/0
Sędziszów Małopolski, ul. Orzeszkowej 10 brak lokali RZ1R/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.