Księgi wieczyste, Tułowice, ul. Szpitalna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tułowice, ul. Szpitalna 2 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/9
Tułowice, ul. Szpitalna 4 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/3
Tułowice, ul. Szpitalna 5 5 lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Szpitalna 6 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/9
Tułowice, ul. Szpitalna 8 1 lokali OP1O/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.