Księgi wieczyste, Tułowice, ul. Różana

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tułowice, ul. Różana 1 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/2
Tułowice, ul. Różana 2 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Różana 3 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Różana 4 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/8
Tułowice, ul. Różana 5 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/4
Tułowice, ul. Różana 6 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/8
Tułowice, ul. Różana 7 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/4
Tułowice, ul. Różana 8 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Różana 9 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/3
Tułowice, ul. Różana 10 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/8
Tułowice, ul. Różana 12 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/5
Tułowice, ul. Różana 14 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Różana 16 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.