Księgi wieczyste, Tułowice, ul. Poprzeczna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tułowice, ul. Poprzeczna 2 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/2
Tułowice, ul. Poprzeczna 3 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/2
Tułowice, ul. Poprzeczna 4 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/8
Tułowice, ul. Poprzeczna 5 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Poprzeczna 6 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/1
Tułowice, ul. Poprzeczna 7 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/5
Tułowice, ul. Poprzeczna 8 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Poprzeczna 9 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/5
Tułowice, ul. Poprzeczna 10 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/2
Tułowice, ul. Poprzeczna 10A brak lokali OP1O/xxxxxxxx/9
Tułowice, ul. Poprzeczna 12 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Poprzeczna 13 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/3
Tułowice, ul. Poprzeczna 14 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/8
Tułowice, ul. Poprzeczna 16 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/5
Tułowice, ul. Poprzeczna 18 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.