Księgi wieczyste, Tułowice, ul. Niepodległości

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tułowice, ul. Niepodległości 1 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Niepodległości 2 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/1
Tułowice, ul. Niepodległości 3 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/6
Tułowice, ul. Niepodległości 4 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Niepodległości 5 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/3
Tułowice, ul. Niepodległości 6 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/4
Tułowice, ul. Niepodległości 7 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/1
Tułowice, ul. Niepodległości 8 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/1
Tułowice, ul. Niepodległości 9 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Niepodległości 10 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Niepodległości 11 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/7
Tułowice, ul. Niepodległości 12 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Niepodległości 13 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/9
Tułowice, ul. Niepodległości 14 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/2
Tułowice, ul. Niepodległości 15 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/6
Tułowice, ul. Niepodległości 16 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/0
Tułowice, ul. Niepodległości 18 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.