Księgi wieczyste, Tułowice, ul. Brzoskwiniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Tułowice, ul. Brzoskwiniowa 1 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/4
Tułowice, ul. Brzoskwiniowa 2 brak lokali OP1O/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.