Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Zbożowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Zbożowa 17 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Zbożowa 18 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.