Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Wolności

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Wolności 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Wolności 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Wolności 3A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Wolności 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Wolności 5 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Wolności 5A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Wolności 7 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 9 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Wolności 11 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 12 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Wolności 13 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Wolności 15 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Wolności 17 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Wolności 17A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Wolności 19 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 21 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Wolności 23 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Wolności 25 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Wolności 27 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 29 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Wolności 31 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Wolności 31A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Wolności 33 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Wolności 35 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Wolności 37 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 37A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Wolności 39 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Wolności 39A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Wolności 39B brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Wolności 41 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Wolności 43 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Wolności 45 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Wolności 47 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Wolności 49 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.