Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Sportowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Sportowa 1 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Sportowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Sportowa 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Sportowa 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.