Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Poziomkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Poziomkowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Poziomkowa 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Poziomkowa 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Poziomkowa 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Poziomkowa 10 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.