Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Polna 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Polna 2A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Polna 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Polna 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Polna 4A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Polna 4B brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Polna 5 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Polna 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Polna 7A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Polna 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Polna 10 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Polna 14 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Polna 16 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Polna 17 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Polna 18 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Polna 19 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Polna 20 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Polna 21 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.