Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Piaskowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Piaskowa 1 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Piaskowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Piaskowa 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Piaskowa 5 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.