Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Ogrodowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 1 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 5 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 7 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 9 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 11 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Ogrodowa 13 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.