Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Nyska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Nyska 1 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Nyska 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Nyska 2A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Nyska 2B brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Nyska 2C brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Nyska 3 2 lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Nyska 3A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Nyska 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Nyska 4C brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Nyska 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Nyska 7 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Nyska 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Nyska 8A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Nyska 11 1 lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Nyska 11A 4 lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Nyska 14 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Nyska 16 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.