Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Łąkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Łąkowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Łąkowa 2A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Łąkowa 2B brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.