Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Kolejowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Kolejowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Kolejowa 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Kolejowa 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Kolejowa 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.