Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Działkowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Działkowa 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Działkowa 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Działkowa 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Działkowa 7 6 lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Działkowa 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Działkowa 9 6 lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Działkowa 10 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Działkowa 11 6 lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Działkowa 12 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Działkowa 13 6 lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Działkowa 14 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Działkowa 15A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Działkowa 15B 9 lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Działkowa 16 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Działkowa 17 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Działkowa 18 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Działkowa 19 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Działkowa 19A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Działkowa 20 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Działkowa 21 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Działkowa 22 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.