Księgi wieczyste, Skoroszyce, ul. Dolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Skoroszyce, ul. Dolna 1 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/2
Skoroszyce, ul. Dolna 1A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Dolna 2 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Dolna 3 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Dolna 4 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Dolna 5 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Dolna 6 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Dolna 8 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Dolna 8A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Dolna 9 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Dolna 10 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Dolna 10A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Dolna 11 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Dolna 12 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Dolna 13 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Dolna 14 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Dolna 15 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Dolna 16 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Dolna 17 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Dolna 18 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Dolna 19 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Dolna 19A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/8
Skoroszyce, ul. Dolna 21 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Dolna 21A brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Dolna 23 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Dolna 25 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7
Skoroszyce, ul. Dolna 29 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Dolna 33 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Dolna 35 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/5
Skoroszyce, ul. Dolna 37 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/9
Skoroszyce, ul. Dolna 39 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/3
Skoroszyce, ul. Dolna 41 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/0
Skoroszyce, ul. Dolna 43 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/4
Skoroszyce, ul. Dolna 45 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/1
Skoroszyce, ul. Dolna 47 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/6
Skoroszyce, ul. Dolna 49 brak lokali OP1N/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.