Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Żwirki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Żwirki 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Żwirki 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żwirki 2A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żwirki 4 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Żwirki 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Żwirki 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żwirki 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Żwirki 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żwirki 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żwirki 13A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żwirki 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żwirki 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Żwirki 18A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żwirki 21 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Żwirki 22 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Żwirki 24 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żwirki 26 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żwirki 26A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Żwirki 27 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żwirki 29 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Żwirki 30 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żwirki 31 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Żwirki 34 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.