Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Żabia

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Żabia 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żabia 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Żabia 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Żabia 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Żabia 6A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Żabia 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Żabia 7A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Żabia 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żabia 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Żabia 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żabia 15A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Żabia 15B brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Żabia 17 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.