Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Wybickiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Wybickiego 1 41 lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Wybickiego 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Wybickiego 7 25 lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Wybickiego 10 62 lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Wybickiego 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Wybickiego 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Wybickiego 18 13 lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Wybickiego 19 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Wybickiego 20 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Wybickiego 26 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Wybickiego 28 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.