Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Wiosenna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Wiosenna 1A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Wiosenna 2 31 lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Wiosenna 2A 11 lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Wiosenna 4 15 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 5 73 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Wiosenna 6 49 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 7 64 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Wiosenna 8 39 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 9 14 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Wiosenna 10 54 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 12 21 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Wiosenna 14 36 lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Wiosenna 16 25 lokali WA1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.