Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Staszica

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Staszica 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Staszica 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.