Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Słowicza

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Słowicza 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Słowicza 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowicza 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Słowicza 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Słowicza 6 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowicza 9 3 lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowicza 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowicza 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.