Lista lokali, Ząbki, ul. Słowackiego 12

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Rodzaj nieruchomości Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Słowackiego 12 budynek WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 1 lokal WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 2 lokal WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 3 lokal WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 4 lokal WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 5 lokal WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 6 lokal WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 7 lokal WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 8 lokal WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 9 lokal WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 10 lokal WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 11 lokal WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 13 lokal WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 14 lokal WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 15 lokal WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 16 lokal WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 17 lokal WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 18 lokal WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 19 lokal WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 20 lokal WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 21 lokal WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 23 lokal WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 24 lokal WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Słowackiego 12, lok. 25 lokal WA1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.