Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Słowackiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Słowackiego 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Słowackiego 3 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Słowackiego 5 1 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 7 1 lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Słowackiego 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Słowackiego 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 10 4 lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Słowackiego 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Słowackiego 12 23 lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Słowackiego 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Słowackiego 17 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Słowackiego 21 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Słowackiego 21A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Słowackiego 42 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.