Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Skrajna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Skrajna 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Skrajna 32A 66 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Skrajna 32B 33 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Skrajna 32C 63 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Skrajna 32D 32 lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Skrajna 32E 63 lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Skrajna 32F 31 lokali WA1W/xxxxxxxx/8

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.