Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Reymonta

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Reymonta 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Reymonta 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Reymonta 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Reymonta 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Reymonta 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Reymonta 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Reymonta 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Reymonta 17 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Reymonta 17A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Reymonta 23 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Reymonta 23A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Reymonta 25 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Reymonta 25A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Reymonta 27 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Reymonta 29 45 lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Reymonta 29A 52 lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Reymonta 29B 49 lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Reymonta 29C 50 lokali WA1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.