Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Reja

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Reja 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Reja 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Reja 56 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.