Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Prusa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Prusa 3/5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Prusa 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Prusa 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Prusa 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Prusa 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Prusa 7A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Prusa 9A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Prusa 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Prusa 18 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Prusa 20 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Prusa 22 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.