Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Na Bagnie

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Na Bagnie 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Na Bagnie 1A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Na Bagnie 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Na Bagnie 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Na Bagnie 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Na Bagnie 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Na Bagnie 9A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Na Bagnie 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Na Bagnie 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Na Bagnie 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Na Bagnie 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.