Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Morcinka

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Morcinka 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Morcinka 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Morcinka 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Morcinka 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Morcinka 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Morcinka 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Morcinka 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Morcinka 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.