Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Matejki

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Matejki 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Matejki 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Matejki 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.