Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Kombatantów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Kombatantów 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Kombatantów 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Kombatantów 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Kombatantów 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Kombatantów 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Kombatantów 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Kombatantów 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Kombatantów 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Kombatantów 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Kombatantów 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Kombatantów 13 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Kombatantów 15 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Kombatantów 17 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Kombatantów 19 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Kombatantów 21 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.