Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Klonowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Klonowa 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Klonowa 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.