Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Jasna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Jasna 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Jasna 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Jasna 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Jasna 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Jasna 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Jasna 6A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Jasna 6B brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Jasna 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Jasna 7A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Jasna 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Ząbki, ul. Jasna 8A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Ząbki, ul. Jasna 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Jasna 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Jasna 10A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Jasna 10B brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Jasna 10C brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Jasna 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Jasna 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.