Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Jana Sobieskiego

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Jana Sobieskiego 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Jana Sobieskiego 11 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Ząbki, ul. Jana Sobieskiego 11A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Ząbki, ul. Jana Sobieskiego 23 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.