Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Chabrowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Chabrowa 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Ząbki, ul. Chabrowa 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Ząbki, ul. Chabrowa 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Chabrowa 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Chabrowa 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Chabrowa 17 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.