Księgi wieczyste, Ząbki, ul. Bukowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Ząbki, ul. Bukowa 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Bukowa 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Ząbki, ul. Bukowa 13 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Ząbki, ul. Bukowa 15 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Ząbki, ul. Bukowa 19 2 lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Ząbki, ul. Bukowa 21 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.