Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Wiśniowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Wiśniowa 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Jasienica, ul. Wiśniowa 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Wiśniowa 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Jasienica, ul. Wiśniowa 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Jasienica, ul. Wiśniowa 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Jasienica, ul. Wiśniowa 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.