Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Wiejska

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Wiejska 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Jasienica, ul. Wiejska 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Jasienica, ul. Wiejska 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.