Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Wesoła

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Wesoła 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Jasienica, ul. Wesoła 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Jasienica, ul. Wesoła 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Jasienica, ul. Wesoła 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.