Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Szkolna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Szkolna 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Jasienica, ul. Szkolna 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Jasienica, ul. Szkolna 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Jasienica, ul. Szkolna 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/6
Jasienica, ul. Szkolna 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Jasienica, ul. Szkolna 67A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.