Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Przytorowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Przytorowa 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Jasienica, ul. Przytorowa 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Przytorowa 2A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Jasienica, ul. Przytorowa 4A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Jasienica, ul. Przytorowa 6 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Jasienica, ul. Przytorowa 12 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Jasienica, ul. Przytorowa 12A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/0
Jasienica, ul. Przytorowa 14 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Przytorowa 15 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Jasienica, ul. Przytorowa 16 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Jasienica, ul. Przytorowa 19A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Jasienica, ul. Przytorowa 20A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Jasienica, ul. Przytorowa 22 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/5
Jasienica, ul. Przytorowa 28 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.