Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Polna

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Polna 1 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Polna 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/8
Jasienica, ul. Polna 4 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.