Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Okopowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Okopowa 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Jasienica, ul. Okopowa 8 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Jasienica, ul. Okopowa 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/2
Jasienica, ul. Okopowa 9A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Okopowa 10 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/9
Jasienica, ul. Okopowa 10A brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.