Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Końcowa

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Końcowa 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/7
Jasienica, ul. Końcowa 5 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4
Jasienica, ul. Końcowa 7 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/1
Jasienica, ul. Końcowa 9 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.