Księgi wieczyste, Jasienica, ul. Dzika

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Jasienica, ul. Dzika 2 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/3
Jasienica, ul. Dzika 3 brak lokali WA1W/xxxxxxxx/4

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.