Księgi wieczyste, Latchorzew, ul. Szarych Szeregów

Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Adres nieruchomości Lokale w budynku Numer księgi wieczystej
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 1 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 2 12 lokali WA1P/xxxxxxxx/6
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 3 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 5 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/9
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 7 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/5
Latchorzew, ul. Szarych Szeregów 9 brak lokali WA1P/xxxxxxxx/1

Zaindeksowano 20359976 ksiąg wieczystych. Zebrano dane 34608910 działek, 1720578 budynków, 7609992 lokali.